قرارداد طراحی سایت سفارشی و طراحی وب سایت اختصاصی :

تکنولوژیهای کد نویسی طراحی سایت سفارشی و اختصاصی :

SQLSERVER2012    CSS3    Html5     Tableless    XHTML    JavaScript    JQUERY    ASP.NET4.0
 

تعهدات پیمانکارطراحی سایت سفارشی و اختصاصی :

1-تحویل پروژه در زمان تعیین شده و آموزش کلیه بخش هایی که نیاز به آموزش دارد. 
2-پیمانکار متعهد است کلیه مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون موافقت کارفرما خودداری نمایید .
3- پیمانکار موظف است حداکثر72 ساعت کاری پس از دریافت فاکس یا ایمیل کارفرما (پایان قرارداد) نسبت به رفع اشکالات منطقی برنامه و بانک اطلاعات یا پاسخگویی موضوع اقدام نماید.
4-خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی سیستم سالم و عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم افزار ها و یا مشکلات سخت افزاری ، نمایان باشد.
5- انجام تغییرات درخواستی پروژه (خارج از لیست پیوست) در صورت موافقت پیمانکار ، مشمول هزینه می باشد که مبلغ آن طی صورتحساب جداگانه ارائه می گردد . 
6- پیمانکار هیچ تعهدی نسبت به مشکلات احتمالی دامنه و فضایی که از پیمانکار خریداری نشده را ندارد.
7- پیمانکار متعهد به انجام شرح پیوست قرارداد می باشد و کارفرما مجاز به تفسیر یا برداشت از بند های آن نمی باشد .
 

 تعهدات کارفرما طراحی سایت سفارشی و اختصاصی :

1- تعیین و معرفی نماینده تام الاختیار کارفرما به پیمانکار جهت تبادل نظر و نظارت بر اجرای کلیه مراحل موضوع پروژه.
تبصره:ارتباط کارفرما با پیمانکار از طریق نماینده معرفی شده در این قرارداد خواهد بود .وکلیه گزارشات و مکاتبات از طریق نماینده مذکور انجام خواهد شد.
2- پیمانکار از پاسخگویی فنی به کارکنان کارفرما که حداقل دانش و مهارت لازم را ندارند معذور می باشد.
3- کارفرما موظف است لیست اشکالات و نیازهای خود را که مطابق موضوع قرارداد می باشد از طریق فاکس یا ایمیل به اطلاع پیمانکار برساند .
4-  شروع  طراحی پس از دریافت پیش پرداخت و ارائه مطالب و تصاویر مورد نیاز آغاز  می شود .
5- تا یک هفته پس از پایان تست و تحویل پروژه ، تسویه حساب بصورت کامل انجام می شود در غیر اینصورت پیمانکار مجاز به تعلیق پروژه می باشد .
6-طرفین متعهد می شوند تا 2 سال پس از پایان قرارداد ، به هیچ وجه با کارکنان طرف دیگر ، هیچ نوع همکاری از قبیل قرارداد استخدامی ، پاره وقت ، مشاوره و... (مگر با توافق کتبی طرفین) نداشته باشند در اینصورت ملزم به پرداخت خسارت وارده به طرف مقابل می باشند .
7-کانورت و بارگذاری اطلاعات اولیه دیتابیس و سایت(Data entry) بعهده کارفرما می باشد.
تبصره: هرگونه تغییر خارج از چارچوب تعریف شده (برابر با برگ پیوست) نیازمند بررسی و برآورد هزینه جدید می گردد . 
8-کارفرما 3 روز کاری فرصت برای فرستادن لیست اشکالات دارد .
تبصره: همه اشکالات تنها طی یک مرحله باید فرستاده شود مگر اینکه اشکالات قبلی هنوز رفع نشده باشد.
 

نحوه پرداخت طراحی سایت سفارشی و اختصاصی :

50 %مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود.
30% میانه کار و پس از راه اندازی اولیه و آزمایشی سایت دریافت می گردد. 
 باقیمانده مبلغ پس از تحویل  و تایید پروژه از کارفرما دریافت خواهد شد.
تبصره1: معیار پایان و تایید پروژه بندهای موجود در پیوست قرارداد می باشد .
تبصره2: چنانچه کارفرما تا 72 ساعت پس از پایان پروژه، تاییدیه کتبی و یا لیست اشکالات را نفرستد، پروژه تمام شده تلقی می گردد.
 

کسورات طراحی سایت سفارشی و اختصاصی :

از کلیه پرداختها کارفرما به پیمانکار کسوری تحت عناوین مالیات، بیمه، عوارض و سایر موارد مشابه کسر نخواهد شد.
 

حل اختلاف طراحی سایت سفارشی و اختصاصی:

چنانچه طی انجام موضوع کار در برداشت از مفاد این قرارداد و یا مواردی که صراحتاً به آن اشاره نشده اختلافی بوجود آید مراتب از طریق ارجاع به شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای کشور مورد بررسی قرار گرفته و حکم داوری برای طرفین لازم الاجرا است.