شرایط قرارداد طراحی سایت سفارشی

این قرارداد برای طراحی وب سایت بالای 20 میلیون تومان می باشد و کمتر از این بصورت فاکتوری انجام خواهد شد

تعهدات پیمانکارطراحی سایت سفارشی

1-تحویل پروژه در زمان تعیین شده و آموزش کلیه بخش هایی که نیاز به آموزش دارد. 
2-پیمانکار متعهد است کلیه مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون موافقت کارفرما خودداری نمایید .
3- پیمانکار موظف است حداکثر72 ساعت کاری پس از دریافت فاکس یا ایمیل کارفرما (پایان قرارداد) نسبت به رفع اشکالات منطقی برنامه و بانک اطلاعات یا پاسخگویی موضوع اقدام نماید.
4-خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی سیستم سالم و عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم افزار ها و یا مشکلات سخت افزاری ، نمایان باشد.
5- انجام تغییرات درخواستی پروژه (خارج از لیست پیوست) در صورت موافقت پیمانکار ، مشمول هزینه می باشد که مبلغ آن طی صورتحساب جداگانه ارائه می گردد . 
6- پیمانکار هیچ تعهدی نسبت به مشکلات احتمالی دامنه و فضایی که از پیمانکار خریداری نشده را ندارد.
7- پیمانکار متعهد به انجام شرح پیوست قرارداد می باشد و کارفرما مجاز به تفسیر یا برداشت از بند های آن نمی باشد .
 

 تعهدات کارفرما طراحی سایت سفارشی

1- تعیین و معرفی نماینده تام الاختیار کارفرما به پیمانکار جهت تبادل نظر و نظارت بر اجرای کلیه مراحل موضوع پروژه.
تبصره:ارتباط کارفرما با پیمانکار از طریق نماینده معرفی شده در این قرارداد خواهد بود .وکلیه گزارشات و مکاتبات از طریق نماینده مذکور انجام خواهد شد.
2- پیمانکار از پاسخگویی فنی به کارکنان کارفرما که حداقل دانش و مهارت لازم را ندارند معذور می باشد.
3- کارفرما موظف است لیست اشکالات و نیازهای خود را که مطابق موضوع قرارداد می باشد از طریق فاکس یا ایمیل به اطلاع پیمانکار برساند .
4-  شروع  طراحی پس از دریافت پیش پرداخت و ارائه مطالب و تصاویر مورد نیاز آغاز  می شود .
5- تا یک هفته پس از پایان تست و تحویل پروژه ، تسویه حساب بصورت کامل انجام می شود در غیر اینصورت پیمانکار مجاز به تعلیق پروژه می باشد .
6-طرفین متعهد می شوند تا 2 سال پس از پایان قرارداد ، به هیچ وجه با کارکنان طرف دیگر ، هیچ نوع همکاری از قبیل قرارداد استخدامی ، پاره وقت ، مشاوره و... (مگر با توافق کتبی طرفین) نداشته باشند در اینصورت ملزم به پرداخت خسارت وارده به طرف مقابل می باشند .
7-کانورت و بارگذاری اطلاعات اولیه دیتابیس و سایت(Data entry) بعهده کارفرما می باشد.
تبصره: هرگونه تغییر خارج از چارچوب تعریف شده (برابر با برگ پیوست) نیازمند بررسی و برآورد هزینه جدید می گردد . 
8-کارفرما 3 روز کاری فرصت برای فرستادن لیست اشکالات دارد .
تبصره: همه اشکالات تنها طی یک مرحله باید فرستاده شود مگر اینکه اشکالات قبلی هنوز رفع نشده باشد.
 

نحوه پرداخت طراحی سایت سفارشی

50 %مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود.
30% میانه کار و پس از راه اندازی اولیه و آزمایشی سایت دریافت می گردد. 
 باقیمانده مبلغ پس از تحویل  و تایید پروژه از کارفرما دریافت خواهد شد.
تبصره1: معیار پایان و تایید پروژه بندهای موجود در پیوست قرارداد می باشد .
تبصره2: چنانچه کارفرما تا 72 ساعت پس از پایان پروژه، تاییدیه کتبی و یا لیست اشکالات را نفرستد، پروژه تمام شده تلقی می گردد.

تکنولوژیهای کد نویسی طراحی سایت سفارشی

SQLSERVER2012    CSS3    Html5     Tableless    XHTML    JavaScript    JQUERY    ASP.NET4.0
 

کسورات طراحی سایت سفارشی

از کلیه پرداختها کارفرما به پیمانکار کسوری تحت عناوین مالیات، بیمه، عوارض و سایر موارد مشابه کسر نخواهد شد.
 

حل اختلاف طراحی سایت سفارشی

چنانچه طی انجام موضوع کار در برداشت از مفاد این قرارداد و یا مواردی که صراحتاً به آن اشاره نشده اختلافی بوجود آید مراتب از طریق ارجاع به شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای کشور مورد بررسی قرار گرفته و حکم داوری برای طرفین لازم الاجرا است.