شرایط پشتیبانی طراحی سایت سفارشی :

خدمات پشتیبانی :

2-1 رفع اشکالات منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی می باشد.
2-2 رفع اشکالات بانک اطلاعاتی (به صورتی که اشکال توسط خطای برنامه نویسی به وجود آمده باشد)
تبصره1: نسخ جدید نرم افزار شامل بهبود سیستم(Release)ها است. تغییرات ساختاری در تکنولوژیهای مورد استفاده و ارائه سایر نرم افزار های خارج از موضوع قرارداد مشمول ماده 2 نمی باشد.
تبصره2: خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی یک سیستم سالم عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم افزارها و یا مشکلات سخت افزاری، نمایان باشد.
 

 تعهدات پیمانکار :

3-1 پیمانکار موظف است حداکثر 72 ساعت کاری پس از اعلام فاکس/ ایمیل کارفرما، نسبت به رفع اشکال و پاسخگویی موضوع ماده 2 اقدام نماید.
3-2 پیمانکار متعهد است کلیه مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون موافقت کارفرما خودداری نماید.
3-3 پیمانکار متعهد است در صورت تولید و عرضه نسخ جدید نرم افزار در طول دوره پشتیبانی ، نسخه موجود را با اطلاع کارفرما و تائید وی به روز رسانی نماید.
3-4 پیمانکار متعهد به آموزش روش کار نرم افزار به نماینده کارفرما که کمترین دانش کار با وب و نرم افزارهای تحت وب را داشته باشد(پیشینه کاری در این زمینه داشته باشد)است .آموزش ویندوز و تکنیکهای وب و آموزش اپراتوری کامپیوتر شامل قرارداد نمی گردد.

 تعهدات کارفرما:

4-1 کارفرما موظف است لیست اشکالات و نیاز های خود را (حداکثرتا 72 ساعت کاری از تاریخ بارگذاری سایت) که مطابق موضوع قراداد می باشد از طریق فاکس یا ایمیل و یا تلگرام به اطلاع پیمانکار برساند.
4-2 کارفرما متعهد می گردد از دسترسی افراد غیر مجاز و غیر مسئول به نرم افزارهای ارائه شده اکیداً خودداری نماید.
4-3 تجهیز کامپیوترها به برق اضطراری (USP) به عهده کارفرما می باشد.
4-4 تهیه نسخه پشتیبان (Backup) از اطلاعات نرم افزارها به عهده کارفرما می باشد.
4-5 کارفرما متعهد می گردد یک نفر را به عنوان کاربر اصلی نرم افزار و شبکه معرفی و تا حد امکان از تغییر وی اجتناب و در صورت قطع همکاری با ایشان مراتب را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید.
4-6 کارکنان کارفرما لازم است قبل از تماس تلفنی با بخش پشتیبانی به راهنماها و مستندات نرم افزار مراجعه نمایند.
4-7 پیمانکار متعهد به آموزش روش کار نرم افزار به نماینده کارفرما که کمترین دانش کار با وب و نرم افزارهای تحت وب را داشته باشد(پیشینه کاری در این زمینه داشته باشد)است .آموزش ویندوز و تکنیکهای وب و آموزش اپراتوری کامپیوتر شامل قرارداد نمی گردد.

خدمات جانبی پشتیبانی طراحی سایت سفارشی:

8-1 لیست خدمات جانبی قابل ارائه توسط پیمانکار به شرح پیوست شماره یک می باشد.
8-2 در صورت در خواست کارفرما به بهره مندی از خدمات جانبی، پیمانکار نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نموده و طی صورتحساب جداگانه وجه آن را دریافت می نماید.
8-3 دستمزد هر ساعت کار مشاور .............. ریال، سرپرست ............... ریال و کارشناس .............. ریال است.
8-4 به ازای هر ساعت ماموریت کارشناسان در خارج از تهران و یا در ساعات غیر ادرای 40% به مبلغ بند 8-3 اضافه می شود.
8-5 انجام تغییرات در خواستی در نرم افزار در صورت موافقت پیمانکار، مشمول هزینه می باشد که مبلغ آن طی صورتحساب جداگانه ارائه می گردد.
8-6 کسور قانونی مربوط به صورتحساب های خدمات جانبی (ماده8) به عهده کارفرما است.
8-7 هزینه اسکان کارشناسان پیمانکار خارج از شهر تهران به عهده کارفرما می باشد.
8-8 هزینه رفت و آمد مطابق پیوست شماره یک به عهده کارفرما می باشد.

 
 
برخی از کارفرمایان شرکت راتین :
    موسسه بین المللی سلامت پرفسور سمیعیجامعه مسئولین کنترل کیفیت صنایعباشگاه ورزشی انرژیکارت سبزشرکت مشاوره مدیریت ایران تازهشرکت ساختمانی و عمرانی پردیسگالری جام زرینشرکت ایران آلارمشبکه بزرگ آسیاشبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شاناشرکت گام الکترونیکمشاوران بهسازی و نوسازی مبناشرکت مهندسی ساختمانی شمس عمرانشرکت صنایع چینی تقدیسموسسه تحقیق و توسعه خانه عمرانشرکت ابزارآلات صنعتی رونیکسشرکت نا جی پاسمبلمان اداری نوژنشرکت سرام سیناشرکت الکتروپیکشرکت کابل های مخابراتی شهید قندیقرارگاه سازندیگی خاتم الانبیاءموسسه مالی رهساصنایع ریلی ایران خودروبنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی ایرانپارس خودرووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورموسسه آموزشی و فرهنگی آیندگانشهرداری تهرانسازمان بهزیستی کل کشورشرکت قطارهای مسافری رجاشرکت دمندهشرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپافروشگاه های زنجیره ای هایپرمیهمراه اول