طراحی سایت اختصاصی - طراحی اختصاصی وب سایت

طراحی سایت اختصاصی برای نیازهای خاص انجام می شود. گاه در طراحی وب سایت اختصاصی بسته های سایت ساز و سایت های آماده پاسخگوی نیاز کارفرما نیست. و باید براساس نیازهای خاص و سفارش ویژه آنها کار طراحی سایت اختصاصی انجام دارد.
سایتهای بزرگ و شغلهای جا افتاده و پردرآمد همیشه طراحی سایت اختصاصی می کنند. زیرا آنها نمی توانند قالب سایتهای آماده را بخود بگیرند و این برنامه نویسان و طراحان سایت اختصاصی هستند که باید گوش به فرمان کارفرمایان باشند.
طراحی سایت اختصاصی

مراحل طراحی سایت اختصاصی

  1. نیاز سنجی
  2. امکان سنجی
  3. بستن قراداد
  4. طراحی گرافیک  شامل تم و بنرهای اختصاصی
  5. طراحی پیش نمونه
  6. گرفتن بازخورد کارفرما
  7. پیاده سازی و برنامه نویسی وب سایت
  8. تست و تحویل وب سایت اختصاصی
  9. پشتیبانی از طراحی وب سایت اختصاصی

سفارش طراحی وب  سایت اختصاصی

کارفرما نخست شرح نیاز خود را ( RFP ) می فرستد.و پیمانکار پس از بررسی دقیق و ارزیابی نیاز کارفرما پیشنهاد را در قالب پروپزال رسمی به کارفرما می دهد.
گاه فرآیند تحلیل و پروپزال نویسی پیچیده و زمان بر است و زمان فراوانی از شرکت پیمانکار می گیرد که خود نیازمند پرداخت هزینه تحلیل فرآیندهاست.

 کارهای جانبی طراحی سایت اختصاصی

گاهی کارفرمایانی نیاز به بهینه سازی طراحی وب سایت اختصاصی خود دارند ویا می خواهند سایتشان را به نرم افزارهای دیگر خود وصل کنند که برای اینکار در کنار شما هستیم.