ماژول پیوندهای عکس دار وب سایت ساز

ماژول پیوندهای عکس دار:

این ماژول این اجازه را به شما می دهد تا لینک های مرتبط، سایت های مرتبط با شما و یا سایت های دیگر را به نمایش بگذارید و به کاربر این اجازه را بدهید تا از طریق سایت شما وارد سایت های مرتبط بشوند. همچنین این بخش دارای قابلیت گذاشتن عکس برای هر پیوند و نمایش بر اسال اولویت نیز می باشد

 

امکانات ماژول پیوندها :

- نمایش و عدم نمایش پیوندها به صورت تکی
- دسته بندی موضوعی برای پیوندها
- گذاشتن عکس و توضیح برای هر پیوند

ثبت درخواست