ماژول پرسش و پاسخ به همراه آرشیو سایت ساز

ماژول پرسش و پاسخ:

ماژول پرسش و پاسخ برای کاربران باعث می شود تا یک ارتباط دوسویه با مدیران و بخش های مختلف سایت داشته باشند و این امر یک امتیاز مثبت برای یک سایت می باشد تا کاربر بتواند از طریق بخش پرسش و پاسخ انتقاد، پیشنهاد و میزان رضایت خود را از سایت و یا نوع خدمات آن سایت را ارائه دهد

 

امکانات ماژول پرسش و پاسخ:

- امکان تعریف پرسش و پاسخ های مرتبط
- دسته بندی پرسش و پاسخ ها
- امکان ارسال فایل در صورت نیاز توسط کاربر
- امکان مشاهده پاسخ ها برای مدیران تعیین شده در سایت
 

ثبت درخواست