ماژول نمایش سایت های دیگر - پیوندهای سایت

ماژول نمایش پیوندهای سایت


در این ماژول امکان معرفی سایت های دیگر و پیوند سایت ها به شما داده میشود تا در سایت خود بتوانید سایت های همکار و یا نمایندگی های مرتبط با کار خود را معرفی کنید همچنین از این طریق می توانید بسیاری از صفحات داخلی خود را در پایین سایت معرفی کنید که این کار باعث بهینه تر شدن لینک ها و صفحات سایت برای موتورهای جستجوگر می شود.

ثبت درخواست