ماژول فرم عضویت در سایت - ثبت نام کاربران سایت ساز

ماژول عضویت و ثبت نام کاربر
براساس خدماتی که در سایت ارائه میدهید میتوانید بخش ها و یا محصولاتی که برای کاربران خاص وجود دارد را به صورت اختصاصی و فقط برای اعضای سایت نمایش دهید. ماژول عضویت این امکان را به شما میدهد تا کنترل مناسب تری بروی کاربران سایت و گزارشگیری از کاربرانی که خدمات خاص شما را استفاده میکنندداشته باشید همچنین از طریق تایید عضویت کاربران باعث جلوگیری از نفوذ هکرها و عدم استفاده نابجا از ] خود می شوید. در این ماژول امکان حق عضویت و پرداخت وجود دارد که در صورت نیاز میتوان به ماژول عضویت در سایت اضافه کرد.

ثبت درخواست