سیستم ماژولساز و مدیریت ماژول های سایت ساز راتین

سیستم ماژول ساز:

ماژول ساز ، سیستمی که به شما امکان ساخت هرگونه ماژولی را می دهد . این سیستم مادر بیشتر ماژولهای نرم افزار سایت ساز CMS می باشد. توسط این سیستم امکان تغییرات در تمامی بخش ها و بدنه سایت خود را دارید و میتوانید هر لحظه که بخواهید گرافیک سایت و چیدمان سایت خود را عوض کنید.
 

امکانات سیستم ماژول ساز:

  1. تعریف فیلدهای ماژول
  2. اولویت فیلدها و انتخاب نوع آنها
  3. گزینش اعتبار سنجی برای هر فیلد
  4. جهت سورت فیلدهای یک ماژول
  5. دسترسی به کدهای HTML
  6. دسترسی به کدهای CSS
  7. تنظیم هدر سایت
  8. اضافه کردن نامحدود ماژول اختصاصی

ثبت درخواست