ماژول سطح دسترسی مدیران سایت

ماژول سطح دسترسی مدیران سایت:

در این ماژول می توانید اطلاعات کاربران تعریف شده توسط مدیر وب سایت برای دسترسی به مدیریت ماژول های وب سایت را مشاهده کنید و برای هر کدام گذرواژه و نام کاربری مورد نظر خود را بگذارید. بنابراین این امکان برای شما وجود دارد تا دسترسی و اختیارات کاربران برای هر ماژول را تعریف کرده و وظیفه هر یک از کاربران را مشخص کنید .
کاربران هم می توانند با نام کاربری و گذرواژه تعریف شده توسط مدیر وب سایت وارد پنل مدیریتی شده و طبق دسترسی های داده شده اقدام به ویرایش وحذف و اضافه کردن مطالب ماژول ها کنند. همچنین این روند توسط مدیر رصد شده و گزارش از عملکرد تمامی کاربران و نحوه کار بر روی ماژول ها برای مدیر نمایش داده خواهد شد

 

امکانات ماژول مدیریت کاربران :

- اختصاص نام کاربری و گذرواژه برای هر کاربر
- گزارش گیری از نحوه کارکرد کاربران
- تعیین سطوح دسترسی برای مدیریت ماژول ها
- تعریف نامحدود کاربر برای یک سایت

ثبت درخواست