ماژول تالار گفتگو - forum سایت ساز راتین

ماژول تالارگفتگو(فروم):

در پرتال ها و سایت های پر بازدید مطالب و خدمات مختلفی وجود دارد که می توان با استفاده از تالارهای گفتگو این خدمات را بین تمامی اعضای سایت به اشتراک گذاشت و اعضا نیز بتوانند به صورت تعاملی با گذاشتن نظرات و پیشنهادات خود به گسترش خدمات این سایت بپردازند. همچنین کلیه روند گروه های تالار گفتگو و اعضای آن به طور صحیح در اختیار مدیر سایت و یا اعضای تعریف شده توسط مدیر قرار دارد

 

امکانات ماژول تالار گفتگو :

- ایجاد تالار و گروه بندی تالار به صورت نامحدود
- تعیین سطح دسترسی برای اعضای سایت
- تایید عضویت کاربران تالار
- اختصاص مدیر مجزا برای هر تالار
- گزارشگیری از روند کاری اعضای تالار گفتگو

ثبت درخواست