ماژول برندها و مشتریان سایت ساز راتین

ماژول برندها و مشتریان:

این ماژول امکان معرفی برند ها و یا مشتریان یک سایت را دارا می باشد که باعث می شود تا کاربر اطلاعات بیشتری از مشتریان یک سایت و یا برندهایی که در آن سایت موجود می باشد را داشته باشد، همچنین قابلیت لینک شدن به سایت مشتری یا برند مورد نظر

 

امکانات ماژول برند:

- نمایش اطلاعات برند شامل متن و عکس
- نمایش سایت برند یا مشتری

ثبت درخواست