ماژول بانک اطلاعات شرکت ها به همراه آرشیو

ماژول بانک اطلاعات شرکت ها:

معرفی شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه و استفاده در بانک اطلاعاتی پیشرفته اطلاعات شرکت ها در سایت که هر شرکت می تواند اطلاعاتی از قبیل: زمینه فعالیت، اطلاعات ثبتی شرکت ، اطلاعات تماس و اطلاعات مربوط به مدیریت و به همراه گالری اختصاصی از عکس های شرکت را داشته باشد. همچنین دارای گروه بندی به صورت موضوعی برای هر شرکت را دارا می باشد

 

امکانات ماژول اطلاعات شرکت ها :

- امکان گروه بندی شرکت ها بر اساس فعالیت کاری
- معرفی شرکت شامل اطلاعات کامل از فعالیت، تماس و مدیریت
- اختصاص آلبوم تصاویر برای شرکت ها
- جستجوی پیشرفته و طبقه بندی شده در بانک اطلاعات شرکت ها

ثبت درخواست