فرآیند انجام طراحی مالتی مدیا - مالتی مدیا اختصاصی

مراحل انجام کار در پروژه ی سی دی مالتی مدیا:


1- ملاقات حضوری و مشاوره  و نیاز سنجی درخواست کارفرما .
2- تحلیل و پیاده سازی پروپزال شامل قیمت ، امکانات سی دی مالتی مدیا و بازه زمانی پروژه بر اساس نیاز کارفرما .
3- ارسال پروپزال تهیه شده برای کارفرما .
4- عقد قرارداد و دریافت اطلاعات سی دی مالتی مدیا .
5- طراحی تم گرافیکی اولیه در چندین مرحله و ارسال برای کارفرما.
6- گرفتن تاییده از کارفرما در رابطه با طرح گرافیکی خام .
7- طراحی اینترو و انیمیش های سی دی مالتی مدیا .
8- گرفتن تاییده از کارفرما در رابطه با انیمیشن و طراحی اینترو مالتی مدیا .
9- پیاده سازی مراحل سی دی مالتی مدیا .
10- بارگذاری اطلاعات کارفرما در سی دی مالتی مدیا .
11- ارسال نسخه بتا برای کارفرما و دریافت تاییدیه از .
12- رفع اشکالات موجود در مالتی مدیا در صورت نیاز .
13- تحویل پروژه و فراهم نمودن رضایت کارفرما.

روند انجام طراحی سی دی مالتی مدیا

روند انجام طراحی سی دی مالتی مدیا