ماژول نظرسنجی و نظرکاربران در سایت ساز

ماژول نظرسنجی سایت ساز:

ماژول نظرسنجی به صورت آنلاین این امکان را برای شما فراهم می آورد تا دیدگاههای کاربران را درباره موضوعات تعریف شده به صورت  چند گزینه ای که خود مدیر سایت آن را تعریف می کند داشته باشید، همچنین نظرات کاربران در بخش بانک اطلاعاتی ذخیره شده و می توان از ثبت نظر مجدد کاربران تکراری جلوگیری کرد. نمایش و عدم نمایش هر نظرسنجی باعث می شود تا شما بتوانید از یک نظرسنجی دوباره بتوانید در سایت خود استفاده کنید

 

امکانات ماژول نظرسنجی سایت ساز:

- انتخاب تعداد گزینه های نظرسنجی به تعداد نامحدود
- ثبت نظر بصورت آنلاین و لحظه ای
- نمایش آمار و درصد نظرسنجی بصورت نمودار میله ای
- نمایش و عدم نمایش برای نظرسنجی ها
* تنظیم زمان شروع و پایان نظرسنجی
 

ثبت درخواست