ماژول فرم ساز و مدیریت فرم های سایت ساز راتین

ماژول فرم ساز

ماژول مدیریت فرم ساز امکان ساخت هر گونه فرم مانند فرم تماس، فرم سفارش، فرم استخدام را برای مدیر سایت فراهم می کند تا به راحتی بتواند فیلدهای داخلی فرم را از بین انواع داده های پیش فرض تعیین نمود و آنها را دسته بندی کرده و برای نمایش کاربر آماده کند . فرم طراحی شده بوسیله این ماژول در بانک اطلاعاتی ذخیره شده تا برای آینده بتوان از این فرم ها استفاده کرد

 

امکانات ماژول فرم ساز :

- حذف، ویرایش و اضافه کردن فیلد برای هر فرم به تعداد نامحدود
- فرستادن داده های فرم به ایمیل مدیر
- تایید فرم پر شده برای کاربر

ثبت درخواست