ماژول فرم درخواست همکاری - فرم درخواست نمایندگی

ماژول فرم درخواست نمایندگی و همکاری


این امکان را به شما می دهد تا به صورت تعاملی درخواست هایی که برای همکاری و یا نمایندگی به سایت شما ارسال میشود را مشاهده و از طریق تماس و یا پاسخ به صورت ایمیل از داخل پنل مدیریت سایت ارسال کنید. همچنین میتوانید به صورت اختصاصی فیلدهای فرم مورد نظر خود را تنظیم کرده و نسبت به کار خود برای کاربران ارائه دهید.

ثبت درخواست