راهنما اخبار

اخبار
برای گذاشتن خبر به سمت راست صفحه رفتید و بر روی افزودن کلیک کنید پنجره ای برای شما باز می شود که دارای فیلد های مشخصی می باشد که در قسمت تیتر، تیتر خبر را وارد کرده، در قسمت توضیح گوگل قسمتی از خبر را قرار دهید که این بخش دارای محدویت کاراکتر می باشد و در قسمت تگ کلمات کلیدی مورد نظر را قرار دهید. در قسمت پایین متن اصلی خبر را قرارداده و با استفاده از ابزارهای ادیت می توانید خبر مورد نظر را ویرایش کنید و در پایان بر روی دکمه ذخیره و بستن کلیک نمایید.
ایجاد خبر

ادیت و حذف خبر
زمانی که بخواهیم خبری را ادیت یا حذف کنیم وارد صفحه اخبار می شویم و با کلیک بر روی علامت ویرایش می توانیم خبر مورد نظر را ادیت کنیم. برای حذف یک خبر نیز می توانیم با کلیک بر روی علامت حذف خبر را به طور کامل حذف نماییم.
ویرایش خبر