راهنما مقالات

مقاله ها
برای ایجاد یک مقاله جدید وارد ماژول مقاله شوید با کلیک بر روی گزینه افزودن پنجره ای برای شما باز می شود که دارای فیلد های مشخصی می باشد که در قسمت تیتر، تیتر مقاله را وارد کرده، در قسمت توضیح گوگل قسمتی از مقاله را قرار دهید که این بخش دارای محدویت کاراکتر می باشد و در قسمت تگ کلمات کلیدی مورد نظر را قرار دهید. در قسمت پایین متن اصلی مقاله را قرارداده و با استفاده از ابزارهای ادیت می توانید مقاله مورد نظر را ویرایش کنید و در پایان بر روی دکمه ذخیره و بستن کلیک نمایید.
ادیت و حذف مقاله
زمانی که بخواهیم مقاله ای را ادیت یا حذف کنیم وارد صفحه مقالات می شویم و با کلیک بر روی علامت ویرایش می توانیم مقاله مور د نظر را ادیت کنیم. برای حذف یک مقاله نیز می توانیم با کلیک بر روی علامت حذف مقاله را به طور کامل حذف نماییم.
 
/directory/ratingroupcom/editor/pic3-maghalat.jpg